info@notawapeningsstaal.eu
 0515-576866

Kaatspartuur sponsor

Kaatspartuur sponsor

Nota wapeningsstaal kaatspartuur sponsor.

Gekozen werd voor het top kaatspartuur bestaande uit de kaatsers Gert-Anne van der Bos (opslager), Taeke Triemstra (voorinse) en Erwin Zijlstra (achterinse). Zij komen uit in de hoofdklasse van de KNKB en dragen het logo van sponsor Nota wapeningsstaal op hun sokken.
Alle drie de kaatsers werden al eens uitgeroepen tot koning op de belangrijkste kaatswedstrijd in het jaar, de PC in Franeker.

Nota wapeningsstaal

Het partuur met van links naar rechts Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.

Op onderstaande data kunt u het partuur bewonderen in 2022:
12 juni Stiens (3e prijs)
19 juni St. Jacobiparochie (3e prijs)
26 juni Berlikum 1e prijs
3 juli Harlingen
8 juli Heerenveen
10 juli Bolsward
16 juli Makkum 1e prijs
17 juli Leeuwarden
20 juli Minnertsga
23 juli Morra-Lioessens 1e prijs
24 juli Huizum
28 juli Franeker
30 juli Sexbierum 1e prijs
31 juli Arum
03 augustus Franeker PC (3e prijs)
07 augustus Witmarsum (3e prijs)
21 augustus Kimswerd 1e prijs, tevens de 200e 1e prijs van Teake Triemstra
28 augustus Bitgum (2e prijs)
04 september Pingjum (2e prijs)
11 september Marsum 1e prijs
Kaatspartuur sponsor

Waar Nota wapeningsstaal voor de betonfunderingen wordt gebruikt, zijn de sokken de fundering van de kaatsers. Vroeger werd er op sokken gekaatst.

Nota Wapeningsstaal
Winnaars Menaldum 2022
Kaatsteam sponsor Nota Wapeningsstaal
Winnaars Berlikum 2022
Nota Wapeningsstaal
Winnaars Morra-Lioessens 2022

Hieronder een impressie van de kaatsers in actie (klik op de foto voor een vergroting).

Copyright foto's: Nota wapeningsstaal, Bolsward

Scroll naar boven