Kaatspartuur sponsor

Kaatspartuur sponsor

Nota wapeningsstaal kaatspartuur sponsor.

Gekozen werd voor het top kaatspartuur bestaande uit de kaatsers Gert-Anne van der Bos (opslager), Taeke Triemstra (voorinse) en Erwin Zijlstra (achterinse). Zij komen uit in de hoofdklasse van de KNKB en dragen het logo van sponsor Nota wapeningsstaal op hun sokken.
Alle drie de kaatsers werden al eens uitgeroepen tot koning op de belangrijkste kaatswedstrijd in het jaar, de PC in Franeker.

Nota wapeningsstaal

Het partuur met van links naar rechts Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.

Kaatspartuur sponsor

Waar Nota wapeningsstaal voor de betonfunderingen wordt gebruikt, zijn de sokken de fundering van de kaatsers. Vroeger werd er op sokken gekaatst.

Op onderstaande data kunt u het partuur bewonderen in 2024:

5 mei Franeker
12 mei St. Annaparochie
26 mei Menaldum
2 juni Dronrijp
9 juni Stiens
22 juni Holwerd
23 juni Berlikum, 1e prijs in de 1e klasse
30 juni Harlingen
7 juli Huizum
14 juli Bolsward
17 juli Minnertsga
21 juli Leeuwarden
27 juli Sexbierum
28 juli Arum
31 juli Franeker PC
4 augustus Witmarsum
17 augustus Dokkum
25 augustus Bitgum
1 september Pingjum
10 september Marsum
Taeke Triemstra behaalde in 2023 voldoende punten in Leeuwarden om beste kaatsers aller tijden te worden.

Berlikum 23-06-2024

Hieronder wat foto’s van het partuur in de nieuwe broek met Nota Wapeningsstaal als sponsor. De wedstrijd in Bolsward op 9 juli 2023, die na een ruime voorsprong toch nog werd verloren.

Hieronder een impressie van de kaatsers in actie (klik op de foto voor een vergroting).

Copyright foto's: Nota wapeningsstaal, Bolsward

Scroll naar boven