Stuur een mail
0515-576866

Kaatspartuur sponsor

Kaatspartuur sponsor

Nota wapeningsstaal kaatspartuur sponsor.

Gekozen werd voor het top kaatspartuur bestaande uit de kaatsers Gert-Anne van der Bos (opslager), Taeke Triemstra (voorinse) en Erwin Zijlstra (achterinse). Zij komen uit in de hoofdklasse van de KNKB en dragen het logo van sponsor Nota wapeningsstaal op hun sokken.
Alle drie de kaatsers werden al eens uitgeroepen tot koning op de belangrijkste kaatswedstrijd in het jaar, de PC in Franeker.

Nota wapeningsstaal

Het partuur met van links naar rechts Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Erwin Zijlstra.

Kaatspartuur sponsor

Waar Nota wapeningsstaal voor de betonfunderingen wordt gebruikt, zijn de sokken de fundering van de kaatsers. Vroeger werd er op sokken gekaatst.

Op onderstaande data kunt u het partuur bewonderen in 2024:

5 meiFraneker
12 meiSt. Annaparochie
26 meiMenaldum
2 juniDronrijp
9 juniStiens
22 juniHolwerd
23 juniBerlikum
30 juniHarlingen
7 juliHuizum
14 juliBolsward
17 juliMinnertsga
21 juliLeeuwarden
27 juliSexbierum
28 juliArum
31 juliFraneker PC
4 augustusWitmarsum
17 augustusDokkum
25 augustusBitgum
1 septemberPingjum
10 septemberMarsum
Taeke Triemstra behaalde in 2023 voldoende punten in Leeuwarden om beste kaatsers aller tijden te worden.

Hieronder wat foto’s van het partuur in de nieuwe broek met Nota Wapeningsstaal als sponsor. De wedstrijd in Bolsward op 9 juli 2023, die na een ruime voorsprong toch nog werd verloren.

Hieronder een impressie van de kaatsers in actie (klik op de foto voor een vergroting).

Copyright foto's: Nota wapeningsstaal, Bolsward

Scroll naar boven